fredag 19. november 2010

Morning ampersand


Multiple stroke